به بازرگانی موبایل کوثر خوش آمدید

لوگو صفحه اول

ارسال رایگان بالای 200 هزار تومان

مقاومت RESISTOR بازرگانی موبایل کوثر

مقاومت RESISTOR بازرگانی موبایل کوثر: مقاومت به قطعه ای گفته می شود. که در مقابل عبور جریان ولتاژ از خود مقاومت نشان می دهد. به صورت LMD (قطعات نصب عمقی) و SMD (قطعات نصب سطحی) دیده می شود. و در بردهای موبایل تمامی قطعات به صورت SMD موجود بوده. و دیده می شود. تمامی قطعات موجود در بردهای موبایل به صورت SMD می باشد. مقاومت ها در روی بردهای تلفن همراه دارای کوتاه ترین ارتفاع و کوچک ترین قطعات روی برد هستند.

انواع مقاومت در بردهای موبایل

1- مقاومت سرامیکی

تعداد این مقاومت ها در بردهای موبایل بیشترین مقدار می باشد و به رنگ مشکی براق می باشد.

2- مقاومت های فیوزی

این مقاومت ها به دلیل مقدار مقاومت کمی که دارند. در مدار نقش فیوز را بازی می کنند. و به رنگ های مشکی مات، سبز، آبی، شیری یا کرم رنگ و یا نوشته (K) و یا (…) روی بردها مشخص می گردد. معمولاً ایرادات این نوع مقاومت ها به صورت فیزیکی بوده که به صورت دود زدگی ، سوختن برد، شکستگی و ایراداتی از این نوع می باشد.

تست مقاومت های سرامیکی

به این شکل می باشد که سلکتور مولتی متر را بر روی تست بیزر قرار داده. و دو سر سیم های مولتی متر را به دو سر مقاومت میزنیم. در این وضعیت نباید صدای بوق مولتی متر به صدا در آید. اگر بوق زد مقاومت سم شده است.

تست مقاومت های فیوزی و سیبل گربه ای

سلکتور مولتی متر را بر روی رنج بازر قرار داده. و به دو پایه مقاومت می زنیم. اگر صدای بوق به گوش برسد مقاومت سالم می باشد در غیر این صورت به مشکل برخورده است.

شناسایی مقاومت های ناشناس

جهت شناسایی مقاومت های ناشناس سلکتور مولتی متر را بر روی قسمت مربوط به اهم متر و پایین تر مقدار آن قرارداده و دوسر مولتی را به دو سر مقاومت می زنیم. در صورتی که عددی نشان نداد. سوئیچ سلکتور را آنقدر بالا می بریم. تا عددی نمایش داده شود. در این صورت عدد از LCD خوانده شده است.