به بازرگانی موبایل کوثر خوش آمدید

لوگو صفحه اول

ارسال رایگان بالای 200 هزار تومان

منبع تغذیه-بازرگانی موبایل کوثر

منبع تغذیه-بازرگانی موبایل کوثر

منبع تغذیه-بازرگانی موبایل کوثر: از منبع جهت مصارف زیر استفاده می گردد:

1- به عنوان جایگزینی برای باطری (روشن کردن گوشی)

2- جهت شارژ کردن باطری

3- جهت شوک دادن باطری

4- جهت تشخیص قطبین باطری

باطری گوشی به عنوان تنها منبع انرژی در داخل گوشی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و معمولاً بدلیل شارژ و دشارژ زیاد آن از جنس نیکل کادیوم انتخاب می شود و از بین انواع آن ها جنس لیتیوم آن مرغوبیت بیشتری دارد که بیشتر باطری ها از این نوع می باشند.

روشن نمودن گوشی توسط منبع تغذیه

جهت روشن نمودن گوشی توسط منبع تغذیه ولتاژ را یک ولت بیشتر از ولتاژ باطری و آمپراژ باطری را 0.04 آمپر بیشتر از مقدار نوشته شده بر روی باطری و در صورتی که بر روی باطری نوشته شده نباشد مقدار را روی 40 تا 50 قرار می دهیم با رعایت قطب های مثبت و منفی گوشی وصل نموده و دکمه روشن دستگاه را می زنیم.