سالار زارع پور فتحی

متخصص نرم افزار مدیر سایت

امیر ذوالفقاری

متخصص سخت افزار

حسن گشتی

مدیر مجموعه